FÖRETAGSLÖPNING

företagslöpning1Run Your Life erbjuder ditt företag möjligheten att låta dina anställda springa sig till en bättre hälsa. Vi bygger friskare företag genom träning i grupp eller individuellt.
Att satsa på hälsa och välmående för dina anställda är en investering som ger såväl direkt effekt som framtida avkastning för företaget. En löpgrupp ledd av en kompetent och inspirerande tränare har nämligen visat sig ha en positiv effekt på företagets lönsamhet.

Resultaten yttrar sig exempelvis i form av högre produktivitet och kreativitet, större engagemang och minskad sjukfrånvaro. Träningen bidrar också till ett bättre internt samarbete. När kollegor springer tillsammans bryts barriärer och hierarkier och individernas självkänsla ökar. Dessutom uppstår ett gemensamt samtalsämne på arbetsplatsen, vilket ofta skapar bättre gruppdynamik och starkare teamkänsla.

Intresserad av att få ditt företag i rörelse?
Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som passar er.

 

Comments are closed.